JANUARY Housing Inventory Charts (HIC) at POINT IN TIME (PIT) COUNT o HIC / PIT

Bawat taon sa huling 10 araw ng Enero, ang bawat tuluy-tuloy na Pag-aalaga (CoC) sa buong bansa ay kukuha ng isang isang gabing snapshot ng lahat ng pabahay na nakatuon (o pinigilan) para magamit ng mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan (HIC) at ng bilang ng mga taong nakakaranas kawalan ng tahanan (PIT). Narito ang mga numero para sa Pima County.

[TANDAAN: Ang pagtatanghal ng HIC PIT ay isang PowerPoint na nagbubuod ng mga resulta. Ang sumusunod na dalawang ulat ay ang mga numero na isinumite sa HUD. Ang una ay para sa konteksto, ang iba pang dalawa para sa mga tukoy na data.]

TOP Laktawan sa nilalaman