Ang Mga Panukala sa Pagganap ng System (SysPM) ay naglalarawan ng pag-unlad na ginagawa ng isang komunidad patungo sa pagtatapos ng kawalan ng tirahan. Ang anim na mga hakbang na kasalukuyang iniulat ay: ang average na haba ng oras ng mga tao ay nananatiling walang tirahan; kung anong porsyento ng mga taong tumatanggap ng tulong sa pabahay ng CoC ay bumalik sa kawalan ng tirahan; ang bilang ng mga walang tirahan; ang lawak ng kung saan ang mga tao sa pabahay ng CoC ay nakakakuha ng trabaho at nadagdagan ang kita; at kung gaano matagumpay ang aming pagsisikap sa paglabas sa paglalagay ng permanenteng tirahan ng mga tao at pagtulong sa kanila na mapanatili ito.

TOP Laktawan sa nilalaman