Ang mga komite ng TPCH ay nabuo upang maglingkod sa Konseho. Ang mga upuan o tagapangasiwa ng mga komite, subcommittees at workgroup ay dapat maging mga myembro ng pagboto. Ang bawat komite ay nabuo upang maglingkod ng mga partikular na pag-andar. Ang lahat ng mga function ng komite ay isama ang edukasyon at pag-iwas sa kawalan ng tirahan.

TOP Laktawan sa nilalaman