Ang Komite na ito ay umiiral upang paunlarin, pinuhin, i-update, maipatupad at mangasiwa ng isang Coordinated Entry System kung saan sinusuri ang mga taong nakakaranas o nanganganib sa kawalan ng tirahan sa kanilang mga pangangailangan, inuna at sinangguni sa nararapat na (mga) tagapagbigay ng serbisyo at serbisyo.

Kasalukuyang inilalabas ng TPCH ang naka-coordinate na pagpasok sa pamamagitan ng pakikilahok sa 25 Cities Initiative (kasama ang Lungsod ng Tucson Mayor's Office) upang mapangalagaan ang mga beterano ng militar na nakakaranas ng talamak na kawalan ng tirahan at ang mga bahay ng Zero 2016 Kampanya na nagtatapos sa talamak na kawalan ng tirahan. Tingnan ang mga buwanang ulat sa paglalagay ng pabahay dito (scroll down).

Ang pagtatapos ng kawalan ng tirahan ay nangangahulugang ang lahat ng mga tao na kasalukuyang walang tirahan ay nakalagay, at inilalagay ang mga serbisyo at / o sa mas malaking kamalayan ng publiko upang ang karamihan sa mga bagong kawalan ng tirahan ay mapigilan, at ang mga tao at pamilya na gayunman ay walang tirahan ay nakauwi sa isang maikling panahon. (Ang layunin para sa muling pabahay ay 30 araw o mas kaunti.)


Mga Minuto ng Komite

TOP Laktawan sa nilalaman