HANAPIN ang isang SHELTER BED TONIGHT: mycommunitypt.com/pima

Maraming Tulong

Gumamit ng papel na may laki na ligal upang mai-print ang mga dokumento ng Kailangan ng Tulong

Karagdagang Mapagkukunan ng Impormasyon

Kailangan ba ng mga benepisyo sa kapansanan ngunit nais pa ring gumana?

Gamitin ang mga pindutan sa ibaba upang makita kung paano nakakaapekto ang mga kita sa iyong mga benepisyo.

Maaari mo ring tingnan ang mai-print na bersyon ng aming Mga Mga puntos sa Pag-access sa pamamagitan ng pag-click sa link sa ibaba.

Tulong sa Pag-iwas sa Pagtanggal

Mga Panloob na Pormula ng TPCH

Tulong sa Utility

Bago sa Marso, 2017: Utility bill at tulong tulong para sa mga customer ng Southwest Gas sa pamamagitan ng The Primavera Foundation. Mga detalye sa ibaba.

Mga Punto ng Pag-access sa Komunidad

Kumonekta sa isang taong makakatulong sa iyo na mapanatili o mabawi ang pabahay.

I-click ang mga marker ng mapa sa ibaba para sa mga address at oras.

24 / 7 icon na pandekorasyon

Domestic Violence Hotline

Sumulpot! Hotline ng Krisis, buksan ang 24 / 7
520 795-4266- or 1 888--428 0101-

24 / 7 icon na pandekorasyon

Kabataan (Edad 12-17)

Ligtas na Lugar, buksan ang 24 / 7
520 320-5122-

TOP Laktawan sa nilalaman