araw Mon Tue ikasal Huwebes Fri Sat
1
Komite ng Pamamahala & Pagpaplano 1: 00 pm
Komite ng Pamamahala & Pagpaplano @ Pulong ng Zoom
Jun 1 @ 1: 00 pm - 3: 00 pm
Sumali sa Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/509847637 Meeting ID: 509 847 637 Isang tap mobile + 16699009128,, 509847637 # US (San Jose) + 12532158782,, 509847637 # US (Tacoma)
2
3
4
Subrem Coordination ng Outreach 9: 30 am
Subrem Coordination ng Outreach @ Pulong ng Zoom
Jun 4 @ 9: 30 am - 10: 30 am
Sumali sa Zoom Meeting https://zoom.us/j/503371576 Meeting ID: 503 371 576 Isang tap mobile + 13126266799,, 503371576 # US (Chicago) + 13462487799,, 503371576 # US (Houston)
Homeless Youth Subcomm Committee 3: 00 pm
Homeless Youth Subcomm Committee @ Pagpupulong ng ZOOM
Jun 4 @ 3: 00 pm - 5: 00 pm
Sumali sa Zoom Meeting https://zoom.us/j/514237221 Meeting ID: 514 237 221 Isang tap mobile + 13462487799,, 514237221 # US (Houston) + 16465588656,, 514237221 # US (New York)
5
6
7
8
9
10
Komite ng HMIS 3: 00 pm
Komite ng HMIS @ Pulong ng Zoom
Jun 10 @ 3: 00 pm - 4: 30 pm
Sumali sa Zoom Meeting https://zoom.us/j/763371886 Meeting ID: 763 371 886 Isang tap mobile + 13126266799,, 763371886 # US (Chicago) + 13462487799,, 763371886 # US (Houston)
11
Pangkalahatang Pagpupulong ng Konseho 3: 00 pm
Pangkalahatang Pagpupulong ng Konseho @ TBD
Jun 11 @ 3: 00 pm - 5: 00 pm
Sumali sa Zoom Meeting https://zoom.us/j/699297320 Meeting ID: 699 297 320 Isang tap mobile + 16465588656,, 699297320 # US (New York) + 16699009128,, 699297320 # US (San Jose)
Komite ng Aksyon ng Kabataan 5: 30 pm
Komite ng Aksyon ng Kabataan @ Pulong ng Zoom
Jun 11 @ 5: 30 pm - 7: 00 pm
Sumali sa Zoom Meeting https://zoom.us/j/806608985 Tagpuan ng ID: 806 608 985 Isang tap mobile + 13017158592,, 806608985 # US + 13126266799,, 806608985 # US (Chicago)
12
13
14
15
Komite ng Pamamahala & Pagpaplano 1: 00 pm
Komite ng Pamamahala & Pagpaplano @ Pulong ng Zoom
Jun 15 @ 1: 00 pm - 3: 00 pm
Sumali sa Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/509847637 Meeting ID: 509 847 637 Isang tap mobile + 16699009128,, 509847637 # US (San Jose) + 12532158782,, 509847637 # US (Tacoma)
16
Pagpapatuloy ng Komite ng Serbisyo 8: 30 am
Pagpapatuloy ng Komite ng Serbisyo @ Pulong ng Zoom
Jun 16 @ 8: 30 am - 10: 00 am
Sumali sa Zoom Meeting https://zoom.us/j/465497627 Tagpuan ng ID: 465 497 627 Isang tap mobile + 13017158592,, 465497627 # US + 13126266799,, 465497627 # US (Chicago)
17
Komite ng Pagsusuri at Pagsubaybay sa Pagganap 9: 00 am
Komite ng Pagsusuri at Pagsubaybay sa Pagganap @ Pulong ng Zoom
Jun 17 @ 9: 00 am - 11: 00 am
Sumali sa Zoom Meeting https://zoom.us/j/308797345 Meeting ID: 308 797 345 Isang tap mobile + 16699009128,, 308797345 # US (San Jose) + 12532158782,, 308797345 # US
18
19
20
21
22
23
Pangasiwaan 3: 00 pm
Pangasiwaan @ Pulong ng Zoom
Jun 23 @ 3: 00 pm - 5: 00 pm
Sumali sa Zoom Meeting https://zoom.us/j/780215507 Tagpuan ng ID: 780 215 507 Isang tap mobile + 13017158592,, 780215507 # US + 13126266799,, 780215507 # US (Chicago)
24
25
Coordinated na Komite sa Pag-entry 1: 30 pm
Coordinated na Komite sa Pag-entry @ Pulong ng Zoom
Jun 25 @ 1: 30 pm - 3: 00 pm
Sumali sa Zoom Meeting https://zoom.us/j/135241163 Tagpuan ng ID: 135 241 163 Isang tap mobile + 13017158592,, 135241163 # US + 13126266799,, 135241163 # US (Chicago)
Komite ng Aksyon ng Kabataan 5: 30 pm
Komite ng Aksyon ng Kabataan @ Pulong ng Zoom
Jun 25 @ 5: 30 pm - 7: 00 pm
Sumali sa Zoom Meeting https://zoom.us/j/806608985 Tagpuan ng ID: 806 608 985 Isang tap mobile + 13017158592,, 806608985 # US + 13126266799,, 806608985 # US (Chicago)
26
27
28
29
30