Ang layunin ng komite ay upang magbigay ng gabay sa TPCH, na responsable para sa pagpapatupad ng HMIS, kabilang ang pagpaplano, pagpili ng software, pagpapatupad at pangangasiwa ng database ayon sa HUDIS Data at Technical Standards ng HUD. Ang aktibong pakikilahok sa komite na ito ay ipinag-uutos para sa lahat ng mga grantees ng HUD Continum of Care Homeless Assistance grant.


Mga Minuto ng Komite

TOP Laktawan sa nilalaman