Ang Komite ng Aksyon ng Kabataan ay nagbibigay ng gabay at patakaran sa mga rekomendasyon sa pagpapatupad, pangangasiwa at pangangasiwa ng mga serbisyo na nakakaapekto sa mga kabataan - lalo na sa mga may edad na 18 hanggang 24 - na nakakaranas ng kawalan ng tirahan at nanganganib sa kawalan ng tirahan. Kasama sa kanilang trabaho ang:

  • Ang paggabay ng patuloy na pagpaplano ng mga serbisyo sa kabataan na walang tirahan kabilang ang estratehikong pagpaplano upang maiwasan at wakasan ang kawalan ng tirahan sa mga kabataan.
  • Nagbibigay ng tinig ng kabataan sa paggawa ng desisyon sa loob ng CoC.
  • Pagbuo at pangangasiwa ng pagpapatupad ng mga estratehiya upang mapaglingkuran ang mga kabataan na nakakaranas ng kawalan ng tahanan nang mas mabisa sa buong CoC.
  • Tumulong sa pagbuo at disenyo ng mga aplikasyon para sa pagpopondo para sa mga proyekto sa kawalan ng tahanan ng kabataan
  • Ang pagsasama ng input ng mga kabataan sa buong CoC at pag-coordinate ng mga aktibidad na nakatuon sa mga kabataan sa iba pang mga komite, mga grupo ng trabaho, ang HMIS Lead, at ang Collaborative Applicant.
  • Paglilibot sa mga aktibidad ng Homeless Youth Subcomm Committee.

Mga Minuto ng Komite

Meeting Calendar

Ang mga pulong ng Aksyon ng Kabataan ng Pagkilos ay ginanap sa 60 W. Alameda St. Tucson, AZ 85701 (Lohse Family YMCA)

Septiyembre
26
Huwebes
Komite ng Aksyon ng Kabataan @ Lohse Family YMCA
Sep 26 @ 5: 30 pm - 7: 00 pm
Oktubre
10
Huwebes
Komite ng Aksyon ng Kabataan @ Lohse Family YMCA
Oct 10 @ 5: 30 pm - 7: 00 pm
Oktubre
24
Huwebes
Komite ng Aksyon ng Kabataan @ Lohse Family YMCA
Oct 24 @ 5: 30 pm - 7: 00 pm
Nobyembre
7
Huwebes
Komite ng Aksyon ng Kabataan @ Lohse Family YMCA
Nov 7 @ 5: 30 pm - 7: 00 pm
Nobyembre
21
Huwebes
Komite ng Aksyon ng Kabataan @ Lohse Family YMCA
Nov 21 @ 5: 30 pm - 7: 00 pm
Disyembre
5
Huwebes
Komite ng Aksyon ng Kabataan @ Lohse Family YMCA
Dec 5 @ 5: 30 pm - 7: 00 pm
Disyembre
19
Huwebes
Komite ng Aksyon ng Kabataan @ Lohse Family YMCA
Dec 19 @ 5: 30 pm - 7: 00 pm
Jan
2
Huwebes
Komite ng Aksyon ng Kabataan @ Lohse Family YMCA
Jan 2 @ 5: 30 pm - 7: 00 pm
Jan
16
Huwebes
Komite ng Aksyon ng Kabataan @ Lohse Family YMCA
Jan 16 @ 5: 30 pm - 7: 00 pm
Jan
30
Huwebes
Komite ng Aksyon ng Kabataan @ Lohse Family YMCA
Jan 30 @ 5: 30 pm - 7: 00 pm
TOP Laktawan sa nilalaman