Taunang Mga Ulat sa Pagtatasa ng Walang Pambahay (AHAR)

Ang bilang ng mga walang tirahan sa bawat pamayanan ay madalas na nagbabago sa buong taon. Upang ipakita ang isang mas kumpletong kawalan ng tirahan, bawat CoC taun-taon ay nagsusumite ng quarterly snapshot ng mga walang tirahan na numero sa komunidad nito. Tinatawag itong data na Longitudinal Systems Analysis (LSA) at naipon sa isang Taunang Homeless Assessment Report (AHAR) sa Kongreso. Nasa ibaba ang mga ulat ng TPCH sa mga numero ng walang tirahan sa Pima County.

TOP Laktawan sa nilalaman