Taunang Mga Ulat sa Pagtatasa ng Walang Pambahay (AHAR)

Ang bilang ng mga walang tirahan sa bawat pamayanan ay madalas na nagbabago sa buong taon. Upang ipakita ang isang mas kumpletong kawalan ng tirahan, bawat CoC taun-taon ay nagsusumite ng quarterly snapshot ng mga walang tirahan na numero sa komunidad nito. Tinatawag itong data na Longitudinal Systems Analysis (LSA) at naipon sa isang Taunang Homeless Assessment Report (AHAR) sa Kongreso. Nasa ibaba ang mga ulat ng TPCH sa mga numero ng walang tirahan sa Pima County.

TOP

Ang Operasyon Malalim na Freeze (ODF) ay CURRENTLY OFF

Ang Operation Deep Freeze (ODF) ay ang taglamig ng Tucson na malubhang-panahon na emergency na tirahan para sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan. Napapatupad ang ODF kapag ang mga hula sa panahon ay para sa magdamag na temperatura ng 40 ° F o mas mababa sa ulan, 35 ° F o mas mababa nang walang ulan, o kapag ang mga kadahilanan ng hangin na pang-hangin ay nagpapahiwatig ng isang panganib sa kalusugan mula sa pagkakalantad. Hindi mo kailangan ng isang ID o isang kard ng TB upang makilahok sa ODF.

Laktawan sa nilalaman