Ang Komite ng Pamamahala at Pagpaplano ay responsable para sa:

a. pagtatag ng isang forum ng pagpaplano upang payuhan ang Lupon sa ebolusyon ng TPCH; pagtugon sa mga umuusbong na uso, ipinag-uutos na batas at mga tugon ng komunidad sa kahirapan at kawalan ng tahanan; pagrerepaso at pagmumungkahi ng mga update at pagbabago sa Governance Charter at Mga Patakaran sa Operating at Strategic Plan sa Lupon;

b. inirerekomenda ang isang slate ng mga kandidato para sa mga posisyon sa Lupon, na kumakatawan sa pagkakaiba-iba ng populasyon na bumubuo sa pagiging kasapi ng TPCH na iboboto sa Taunang pagpupulong ng pagiging kasapi ng TPCH sa Mayo;

c. pag-alam sa komunidad ng gawain ng TPCH upang wakasan ang kawalan ng tirahan sa pamamagitan ng pag-unlad ng social media, tulad ng, isang website ng TPCH, Facebook, Twitter; pinadali ang pagiging kasapi ng pangangalap at mga aktibidad sa pagpapanatili; at suriin ang katayuan ng indibidwal at organisasyon ng pagboto sa isang quarterly na batayan;

d. pagtaguyod ng misyon ng TPCH upang madagdagan ang kamalayan ng komunidad at magtataas ng pondo sa pamamagitan ng taunang pagpupulong ng TPCH at iba pang mga aktibidad; at,

e. pagtulong sa Collaborative Applicant sa HUD Continum of Care Application.


Mga Minuto ng Komite

Meeting Calendar

Ang mga pagpupulong ng Komite ng Pamamahala at Pagpaplano ay ginanap sa 400 E. 26th. Tucson, AZ 85713 (Sullivan Jackson Employment Center)

Disyembre
13
Fri
Komite ng Pamamahala & Pagpaplano @ Employment Center ng Pima County Sullivan Jackson
Dec 13 @ 8: 30 am - 10: 00 am
Jan
10
Fri
Komite ng Pamamahala & Pagpaplano @ Employment Center ng Pima County Sullivan Jackson
Jan 10 @ 8: 30 am - 10: 00 am
Pebrero
14
Fri
Komite ng Pamamahala & Pagpaplano @ Employment Center ng Pima County Sullivan Jackson
Peb 14 @ 8: 30 am - 10: 00 am
magpapangit
13
Fri
Komite ng Pamamahala & Pagpaplano @ Employment Center ng Pima County Sullivan Jackson
Mar 13 @ 8: 30 am - 10: 00 am
Abril
10
Fri
Komite ng Pamamahala & Pagpaplano @ Employment Center ng Pima County Sullivan Jackson
Abr 10 @ 8: 30 am - 10: 00 am
Mayo
8
Fri
Komite ng Pamamahala & Pagpaplano @ Employment Center ng Pima County Sullivan Jackson
Mayo 8 @ 8: 30 am - 10: 00 am
Hunyo
12
Fri
Komite ng Pamamahala & Pagpaplano @ Employment Center ng Pima County Sullivan Jackson
Jun 12 @ 8: 30 am - 10: 00 am
Hulyo
10
Fri
Komite ng Pamamahala & Pagpaplano @ Employment Center ng Pima County Sullivan Jackson
Jul 10 @ 8: 30 am - 10: 00 am
Agosto
14
Fri
Komite ng Pamamahala & Pagpaplano @ Employment Center ng Pima County Sullivan Jackson
Aug 14 @ 8: 30 am - 10: 00 am
Septiyembre
11
Fri
Komite ng Pamamahala & Pagpaplano @ Employment Center ng Pima County Sullivan Jackson
Sep 11 @ 8: 30 am - 10: 00 am
TOP

Ang Operation Deep Freeze (ODF) ay nasa bilang NOVEMBER 19, 2019

Upang sumali sa ODF, pumunta sa The Salvation Army Hospitality House, 1002 N. Main Ave., Tucson sa pagitan ng 2-5 pm para sa paggamit. Hinahain ang hapunan na 5-6 pm.

Ang Operation Deep Freeze (ODF) ay ang taglamig ng Tucson na malubhang-panahon na emergency na tirahan para sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan. Napapatupad ang ODF kapag ang mga hula sa panahon ay para sa magdamag na temperatura ng 40 ° F o mas mababa sa ulan, 35 ° F o mas mababa nang walang ulan, o kapag ang mga kadahilanan ng hangin na pang-hangin ay nagpapahiwatig ng isang panganib sa kalusugan mula sa pagkakalantad. Hindi mo kailangan ng isang ID o isang kard ng TB upang makilahok sa ODF.

Laktawan sa nilalaman