TÌM MỘT CHIẾC GIƯỜNG GIÀY mycommunitypt.com/pima

Trợ giúp

Sử dụng giấy có kích thước hợp pháp để in tài liệu Cần trợ giúp

Tài Nguyên Bổ Sung

Cần trợ cấp tàn tật nhưng vẫn muốn làm việc?

Sử dụng các nút bên dưới để xem thu nhập sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bạn như thế nào.

Nhận một bữa ăn nóng

Bạn cũng có thể xem phiên bản có thể in của Điểm truy cập của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới.

Hỗ trợ phòng chống trục xuất

Hình thức nội bộ TPCH

Hỗ trợ tiện ích

Mới vào tháng 2017 năm XNUMX: Hóa đơn tiện ích và hỗ trợ tiền gửi cho khách hàng của Southwest Gas thông qua The Primavera Foundation. Chi tiết bên dưới.

Điểm truy cập cộng đồng

Kết nối với ai đó có thể giúp bạn duy trì hoặc lấy lại nhà ở.

Nhấp vào điểm đánh dấu bản đồ bên dưới để biết địa chỉ và giờ.

Biểu tượng trang trí 24 / 7

Đường dây nóng bạo lực gia đình

Hiện ra! Đường dây nóng khủng hoảng, mở 24 / 7
520-795-4266 or 1-888-428-0101

Biểu tượng trang trí 24 / 7

Tuổi trẻ (Tuổi 12-17)

Nơi an toàn, mở 24 / 7
520-320-5122

TOP

Hoạt động Deep Freeze (ODF) HIỆN TẠI ĐÃ TẮT 

Chiến dịch Deep Freeze (ODF) là nơi trú ẩn khẩn cấp do thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông của Tucson dành cho những người vô gia cư. ODF có hiệu lực khi dự đoán thời tiết cho nhiệt độ qua đêm là 40 ° F hoặc thấp hơn khi có mưa, 35 ° F trở xuống không mưa hoặc khi các yếu tố gió lạnh cho thấy có nguy cơ sức khỏe do tiếp xúc. Bạn không cần ID hoặc thẻ TB để tham gia ODF.

Bỏ để qua phần nội dung