Hội nghị trường hợp thanh niên

Sự hợp tác của Tucson Pima để chấm dứt tình trạng vô gia cư đang mời bạn tham gia một cuộc họp Zoom đã lên lịch. Chủ đề: Hội nghị tình huống dành cho giới trẻ Tham gia cuộc họp Zoom https://us06web.zoom.us/j/88964880267?pwd=Q1lOenhiQWNTcHJ5TGs0d2s4REREQT09 ID cuộc họp: 889 6488 0267 Mật mã: 479563 Một… ĐỌC TIẾP Hội nghị trường hợp thanh niên

Ban Hành động Thanh niên TPCH

ArroyoPhòng

Tham gia cuộc họp thu phóng https://us02web.zoom.us/j/85676749224?pwd=VEJLb3ZVRGVmSm9NR1l0ckIyWkRCdz09 ID cuộc họp: 856 7674 9224 Mật mã: 944635 Một lần nhấn trên điện thoại di động + 12532158782,, 85676749224 # US (Tacoma) + 13462487799, 85676749224 # US (Tacoma) + XNUMX Houston)