Họp Hội đồng quản trị TPCH

Tucson Pima Hợp tác để chấm dứt tình trạng vô gia cư đang mời bạn tham gia một cuộc họp Zoom đã lên lịch. Tham gia cuộc họp thu phóng https://us02web.zoom.us/j/780215507?pwd=RmVxK0VsQkZZbDJkWUVXNG5QUVdXQT09 ID cuộc họp: 780 215 507 Mật mã: 327437 Một lần nhấn trên điện thoại di động + 13462487799,, 780215507 # US (Houston) + 16699009128 San Jose) Quay số theo vị trí của bạn +780215507 1 346 248 Hoa Kỳ (Houston) +7799 1 669 900 Hoa Kỳ (San Jose) +9128 1 253… ĐỌC TIẾP Họp Hội đồng quản trị TPCH

Ủy ban nhập cảnh phối hợp TPCH

Ảo (Thu phóng) Chi tiết Đăng nhập trong Nội dung Sự kiện

Tham gia cuộc họp thu phóng https://us02web.zoom.us/j/135241163?pwd=T29MSURCRkUxSTNGY29hUGpvYjhUdz09 ID cuộc họp: 135 241 Mật mã: 163 Di động một lần nhấn + 222722,, 13462487799 # Hoa Kỳ (Houston) + 135241163, (16699009128 # Hoa Kỳ) San Jose) Quay số theo vị trí của bạn +135241163 1 346 248 Hoa Kỳ (Houston) +7799 1 669 900 Hoa Kỳ (San Jose) +9128 1 253 215 Hoa Kỳ (Tacoma) +8782 1 312 626 Hoa Kỳ (Chicago) +6799 1 646… ĐỌC TIẾP Ủy ban nhập cảnh phối hợp TPCH

Ban Hành động Thanh niên TPCH

Ảo (Thu phóng) Chi tiết Đăng nhập trong Nội dung Sự kiện

Tucson Pima Hợp tác để chấm dứt tình trạng vô gia cư đang mời bạn tham gia một cuộc họp Zoom đã lên lịch. Chủ đề: TPCH- Ủy ban hành động thanh niên Thời gian: Đây là cuộc họp định kỳ Gặp gỡ bất cứ lúc nào Tham gia cuộc họp Thu phóng https://us02web.zoom.us/j/85676749224?pwd=VEJLb3ZVRGVmSm9NR1l0ckIyWkRCdz09 Mã cuộc họp: 856 7674 9224 Mật mã: 944635 Một chạm trên điện thoại di động +12532158782 ,, 85676749224 # US (Tacoma) + 13462487799,, 85676749224 # US (Houston) Quay số theo vị trí của bạn +1 253 215 8782… ĐỌC TIẾP Ban Hành động Thanh niên TPCH

Định kỳ

Liên quân Thanh niên Vô gia cư TPCH

Ảo (Thu phóng) Chi tiết Đăng nhập trong Nội dung Sự kiện

Tham gia cuộc họp thu phóng https://us02web.zoom.us/j/84437011718?pwd=bE5qRTAwRHJFcGxYVkFPWnJkdzZHUT09 ID cuộc họp: 844 3701 1718 Mật mã: 848724 Một lần nhấn trên điện thoại di động + 13462487799,, 84437011718 # US (Houston) + 16699009128 San Jose)

Ủy ban HMIS TPCH

Ảo (Thu phóng) Chi tiết Đăng nhập trong Nội dung Sự kiện

Tham gia cuộc họp thu phóng https://us02web.zoom.us/j/89486839100?pwd=a0FPdHFWYkhvemtEakliY3lHdzYvZz09 ID cuộc họp: 894 8683 9100 Mật mã: 198843 Một chạm trên điện thoại di động + 13462487799,, 89486839100 # US (Houston) + 16699009128 # US (Houston) + 89486839100 San Jose) Quay số theo vị trí của bạn +1 346 248 7799 Hoa Kỳ (Houston) +1 669 900 9128 Hoa Kỳ (San Jose) +1 253 215 8782 Hoa Kỳ (Tacoma) +1 312 626 6799 Hoa Kỳ (Chicago) +1 646 558… ĐỌC TIẾP Ủy ban HMIS TPCH

Ban Hành động Thanh niên TPCH

Ảo (Thu phóng) Chi tiết Đăng nhập trong Nội dung Sự kiện

Tucson Pima Hợp tác để chấm dứt tình trạng vô gia cư đang mời bạn tham gia một cuộc họp Zoom đã lên lịch. Chủ đề: TPCH- Ủy ban hành động thanh niên Thời gian: Đây là cuộc họp định kỳ Gặp gỡ bất cứ lúc nào Tham gia cuộc họp Thu phóng https://us02web.zoom.us/j/85676749224?pwd=VEJLb3ZVRGVmSm9NR1l0ckIyWkRCdz09 Mã cuộc họp: 856 7674 9224 Mật mã: 944635 Một chạm trên điện thoại di động +12532158782 ,, 85676749224 # US (Tacoma) + 13462487799,, 85676749224 # US (Houston) Quay số theo vị trí của bạn +1 253 215 8782… ĐỌC TIẾP Ban Hành động Thanh niên TPCH

TPCH Build cho Liên quân Zero

Tham gia cuộc họp thu phóng https://us02web.zoom.us/j/87878423072?pwd=dGlaOVFTL2RPb3RkZHkvTDlQM1c1UT09 ID cuộc họp: 878 7842 3072 Mật mã: 708167 Một lần nhấn trên điện thoại di động + 13462487799,, 87878423072 # US (Houston) + 16699009128 San Jose) Quay số theo vị trí của bạn +87878423072 1 346 248 Hoa Kỳ (Houston) +7799 1 669 900 Hoa Kỳ (San Jose) +9128 1 253 215 Hoa Kỳ (Tacoma) +8782 1 312 626 Hoa Kỳ (Chicago) +6799 1 646… ĐỌC TIẾP TPCH Build cho Liên quân Zero

Ủy ban Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập

TPCH - Ủy ban Công bằng & Hòa nhập Đa dạng Hàng tháng vào Thứ Hai của tuần thứ hai, 1 giờ chiều - 2 giờ 30 chiều, cho đến ngày 10 tháng 2022 năm 02 Vui lòng tải xuống và nhập các tệp iCalendar (.ics) sau vào hệ thống lịch của bạn. Hàng tháng: https://us8web.zoom.us/meeting/tZYufu-vqjMoHNfv37XDqYjMRBUC3kHMp98UO/ics?icsToken=4tyKuGqrTIsHdCdsh-ERpwQA4r3M-1wiFxBgo7bikfdJzFqaC0EFNdhYeV02OPXA Tham Phóng họp https://us82396748263web.zoom.us/j/1?pwd=VkpCVkJyWnNycHpuOUZ0QUxYR09hGQT823 họp ID: 9674 8263 526365 Mật mã: 16699009128 Di động một lần chạm + 82396748263,, 12532158782 # Hoa Kỳ (San Jose) + 82396748263,, XNUMX # Hoa Kỳ… ĐỌC TIẾP Ủy ban Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập

Định kỳ

Liên minh Tiếp cận Cộng đồng TPCH

Ảo (Thu phóng) Chi tiết Đăng nhập trong Nội dung Sự kiện

Tucson Pima Hợp tác để chấm dứt tình trạng vô gia cư đang mời bạn tham gia một cuộc họp Zoom đã lên lịch. Tham gia cuộc họp Zoom https://us02web.zoom.us/j/86216683411?pwd=UTMxMUdRSDZqSG9pdDc4TlZDVWNlQT09 ID cuộc họp: 862 1668 3411 Mật mã: 303923 Một lần nhấn trên điện thoại di động + 16699009128,, 86216683411 # US (San Jose), 12532158782, 86216683411, 1, (Tacoma) Quay số theo vị trí của bạn +669 900 9128 1 Hoa Kỳ (San Jose) +253 215 8782 1 Hoa Kỳ (Tacoma) +346 248 XNUMX… ĐỌC TIẾP Liên minh Tiếp cận Cộng đồng TPCH

Định kỳ

Ủy ban Đánh giá Hiệu suất Hệ thống TPCH

Ảo (Thu phóng) Chi tiết Đăng nhập trong Nội dung Sự kiện

Tham gia cuộc họp Zoom https://us02web.zoom.us/j/87448803826?pwd=QVZRNUQwTm9kaGpFQzhGZnF3a3NEQT09 ID cuộc họp: 874 4880 3826 Mật mã: 137913 Một lần nhấn trên điện thoại di động + 16699009128,, 87448803826 # US (San Jose), 12532158782, 87448803826, 1 (Tacoma) Quay số theo vị trí của bạn +669 900 9128 1 Hoa Kỳ (San Jose) +253 215 8782 1 Hoa Kỳ (Tacoma) +346 248 7799 1 Hoa Kỳ (Houston) +646 558 8656 1 Hoa Kỳ (New York) +301 XNUMX… ĐỌC TIẾP Ủy ban Đánh giá Hiệu suất Hệ thống TPCH

Ủy ban nhập cảnh phối hợp TPCH

Ảo (Thu phóng) Chi tiết Đăng nhập trong Nội dung Sự kiện

Tham gia cuộc họp thu phóng https://us02web.zoom.us/j/135241163?pwd=T29MSURCRkUxSTNGY29hUGpvYjhUdz09 ID cuộc họp: 135 241 Mật mã: 163 Di động một lần nhấn + 222722,, 13462487799 # Hoa Kỳ (Houston) + 135241163, (16699009128 # Hoa Kỳ) San Jose) Quay số theo vị trí của bạn +135241163 1 346 248 Hoa Kỳ (Houston) +7799 1 669 900 Hoa Kỳ (San Jose) +9128 1 253 215 Hoa Kỳ (Tacoma) +8782 1 312 626 Hoa Kỳ (Chicago) +6799 1 646… ĐỌC TIẾP Ủy ban nhập cảnh phối hợp TPCH

Ban Hành động Thanh niên TPCH

Ảo (Thu phóng) Chi tiết Đăng nhập trong Nội dung Sự kiện

Tucson Pima Hợp tác để chấm dứt tình trạng vô gia cư đang mời bạn tham gia một cuộc họp Zoom đã lên lịch. Chủ đề: TPCH- Ủy ban hành động thanh niên Thời gian: Đây là cuộc họp định kỳ Gặp gỡ bất cứ lúc nào Tham gia cuộc họp Thu phóng https://us02web.zoom.us/j/85676749224?pwd=VEJLb3ZVRGVmSm9NR1l0ckIyWkRCdz09 Mã cuộc họp: 856 7674 9224 Mật mã: 944635 Một chạm trên điện thoại di động +12532158782 ,, 85676749224 # US (Tacoma) + 13462487799,, 85676749224 # US (Houston) Quay số theo vị trí của bạn +1 253 215 8782… ĐỌC TIẾP Ban Hành động Thanh niên TPCH