TPCH liên tục của bảng chăm sóc

Hội đồng Chăm sóc Liên tục là một cơ quan độc lập bao gồm các bên liên quan trong cộng đồng, những người cam kết đẩy mạnh hơn nữa công việc của TPCH nhằm ngăn chặn và chấm dứt tình trạng vô gia cư ở Tucson và khắp Quận Pima. Hội đồng CoC đóng vai trò là cơ quan ra quyết định chính cho TPCH và giám sát các hoạt động lập kế hoạch và tài trợ khu vực do TPCH thực hiện.

Cán bộ hội đồng quản trị

Chủ tịch: Jocelyn Muzzin, Chuyên gia Nhập cảnh Phối hợp, Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe Cựu chiến binh Nam Arizona

Phó chủ tịch: Shannon Fowler, Điều phối viên Chương trình, Đại học Arizona SIROW

Thủ quỹ: Taylor Miranda, Giám đốc Quan hệ Đối tác, Giải pháp Y tế Kết nối - Trung tâm Ứng phó Khủng hoảng

Các thành viên

Josh Carzoli, Giám đốc Điều hành, Marana Health Care

Silvia Chavez, Câu lạc bộ nam nữ của thung lũng

Diego Coronado, Giám đốc Chương trình - Dịch vụ Thanh niên, Tuổi trẻ của riêng họ 

Nhà vô địch Brandi, Giám đốc đầu tiên của Housing, City of Tucson

Lisa Floran, Giám đốc Cấp cao về Sáng kiến ​​Sức khỏe Tài chính, United Way of Tucson và Nam Arizona

Donald Paredez, Quản trị viên Dịch vụ Cộng đồng, Nhà ở Công cộng & Phát triển Cộng đồng Thành phố Tucson

Magali López, Điều phối viên Chương trình, Phòng Dịch vụ Pháp lý Trục xuất Khẩn cấp (EELS) của Quận Pima

Tom Litwicki, Giám đốc Điều hành, Dịch vụ Cộng đồng Old Pueblo

Ed Sakwa, Giám đốc điều hành, Emerge! Trung tâm chống lạm dụng trong nước

Pam Mosely, Điều phối viên cho Người vô gia cư của Tiểu bang, Cục An ninh Kinh tế AZ

Mike Edmonds, Người ủng hộ cộng đồng

Simikka Milligan, Người ủng hộ Trải nghiệm Sống

Darius Dặm, Đại biểu Ủy ban Thanh niên Hành động

Hannah Ross, Ủy Ban Thanh Niên Hành Động 

Dan Sullivan, Phòng Phát triển Lực lượng Lao động Cộng đồng Quận Pima 

trống, Thành viên Hội đồng quản trị


Phút

 

 

Lịch họpTOP Bỏ để qua phần nội dung