Tuyên bố sứ mệnh TPCH

Sự hợp tác của Tucson Pima để chấm dứt tình trạng vô gia cư (TPCH) là một liên minh gồm các tổ chức dựa trên cộng đồng và tín ngưỡng, các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân cam kết thực hiện sứ mệnh chấm dứt tình trạng vô gia cư và giải quyết các vấn đề liên quan đến tình trạng vô gia cư trong cộng đồng của chúng ta.

Mục tiêu của chúng tôi

  • Chấm dứt tình trạng vô gia cư ở Tucson và Pima County, Arizona.
  • Cung cấp khả năng lãnh đạo, chuyên môn và tư vấn cho các cơ quan lập kế hoạch và tài trợ địa phương về các vấn đề ảnh hưởng đến dịch vụ cho những người vô gia cư.
  • Tăng nhận thức và hỗ trợ cộng đồng cho những người gặp phải tình trạng vô gia cư, vấn đề vô gia cư và các vấn đề vô gia cư, và
  • Đóng vai trò là Bộ liên tục chăm sóc nhà ở và phát triển đô thị Hoa Kỳ (HUD) cho khu vực địa lý của thành phố Tucson và hạt Pima, Arizona.

Công việc của chúng ta

Hội đồng quản trị và ủy ban của TPCH làm việc quanh năm để:

  • xác định khoảng cách, dịch vụ và xu hướng đáng kể trong dân số vô gia cư thông qua đánh giá định lượng
  • phát triển các ưu tiên, dựa trên các xu hướng và khoảng trống này, để cải thiện mạng lưới dịch vụ
  • kế hoạch chiến lược chấm dứt tình trạng vô gia cư ở hạt Pima

Cấu trúc của chúng tôi

TPCH là một diễn đàn cho sự đồng thuận của cộng đồng về nhu cầu và dịch vụ giao hàng, nhưng không cung cấp dịch vụ trực tiếp. Nếu bạn có thắc mắc về dịch vụ trực tiếp, hãy truy cập Tài liệu .

Di chuột qua các Ủy ban trong menu để xem các ủy ban TPCH và công việc của họ.

TOP

Hoạt động Deep Freeze (ODF) HIỆN TẠI ĐÃ TẮT 

Chiến dịch Deep Freeze (ODF) là nơi trú ẩn khẩn cấp do thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông của Tucson dành cho những người vô gia cư. ODF có hiệu lực khi dự đoán thời tiết cho nhiệt độ qua đêm là 40 ° F hoặc thấp hơn khi có mưa, 35 ° F trở xuống không mưa hoặc khi các yếu tố gió lạnh cho thấy có nguy cơ sức khỏe do tiếp xúc. Bạn không cần ID hoặc thẻ TB để tham gia ODF.

Bỏ để qua phần nội dung