TPCH là sự hợp tác của các tổ chức khu vực Tucson dành riêng cho việc chấm dứt tình trạng vô gia cư ở quận Tucson và Pima. Tìm hiểu thêm ...

TPCH đang làm gì bây giờ?

Tin tức TPCH

Đọc thêm +18 Tháng Mười 2021 Tác giả Jason Thorpe in TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG, Đặc sắc, Bây giờ đang xảy ra

Thành phố Tucson & Hạt Pima Tìm kiếm ý kiến ​​đóng góp của cộng đồng về việc sử dụng Quỹ HOME-ARP ở Hạt Tucson / Pima

Đọc thêm +14 Tháng Mười 2021 Tác giả Jason Thorpe in TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG, Đặc sắc, Bây giờ đang xảy ra, Uncategorized

TPCH hoan nghênh Karen Fogas gia nhập Đội ngũ lãnh đạo chăm sóc liên tục

Đọc thêm +03 Tháng Mười 2021 Tác giả Jason Thorpe in TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG, Đặc sắc, Bây giờ đang xảy ra

Giúp TPCH có thêm quỹ bảo đảm để chấm dứt tình trạng vô gia cư ở hạt Pima - Tham gia Chuỗi đầu vào của cộng đồng ứng dụng TPCH CoC năm 2021 (từ ngày 7 đến ngày 25 tháng 2021 năm XNUMX)

Đọc thêm +03 Tháng Mười 2021 Tác giả Jason Thorpe in TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG, Đặc sắc, Bây giờ đang xảy ra

Tham gia TPCH và Sở An ninh Kinh tế Arizona cho Diễn đàn Nhà cung cấp Một giờ dành cho Các Cơ quan Cộng đồng

Đọc thêm +14 Tháng Chín 2021 Tác giả Jason Thorpe in TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG, Đặc sắc, Bây giờ đang xảy ra

TPCH Hợp tác với Hội đồng Liên ngành về Tình trạng Vô gia cư của Hoa Kỳ để tổ chức Kế hoạch Chiến lược Liên bang nhằm Ngăn chặn và Kết thúc Phiên lắng nghe Tình trạng Vô gia cư.

Đọc thêm +12 Tháng Chín 2021 Tác giả Jason Thorpe in TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG, Đặc sắc, Bây giờ đang xảy ra

TPCH Mời Đăng ký Chương trình CoC và Quỹ Gia hạn YHDP. Thời hạn nộp đơn vào ngày 8 tháng 2021 năm XNUMX.

Bạn có thể giúp

Đóng góp được khấu trừ thuế của bạn có thể giúp chuyển tiếp nhiệm vụ
chấm dứt tình trạng vô gia cư và giải quyết các vấn đề liên quan
vô gia cư trong cộng đồng của chúng tôi.

Theo dõi để Bản tin của chúng tôi

Điểm truy cập cộng đồng

Kết nối với ai đó có thể giúp bạn duy trì hoặc lấy lại nhà ở.

Nhấp vào điểm đánh dấu bản đồ bên dưới để biết địa chỉ và giờ.

Biểu tượng trang trí 24 / 7

Đường dây nóng bạo lực gia đình

Hiện ra! Đường dây nóng khủng hoảng, mở 24 / 7
520-795-4266 or 1-888-428-0101

Biểu tượng trang trí 24 / 7

Tuổi trẻ (Tuổi 12-17)

Nơi an toàn, mở 24 / 7
520-320-5122

TOP Bỏ để qua phần nội dung