Ang Komite ng Pagganap, Pagsusuri at Pagsubaybay ay responsable para sa:

a. tinitiyak na ang mga panloob na proseso ng pagpapatuloy ng Pag-aalaga, kabilang ang mga artikulo, mga pamamaraan ng mga patakaran ay isinasagawa ayon sa nilalayon;
b. pagsubaybay sa tatanggap at sub-tatanggap ng pagganap, pagsusuri ng mga kinalabasan at inirerekumenda sa Lupon ng pagpapabuti ng pagganap ng Lupon para sa mga mahihirap na gumaganap;
c. pagbuo at pagrekomenda sa Lupon ng patuloy na target na pagganap ng mga target sa konsultasyon sa mga tatanggap at mga sub-tatanggap.


Mga Minuto ng Komite

TOP

Ang Operasyon Malalim na Freeze (ODF) ay CURRENTLY OFF

Ang Operation Deep Freeze (ODF) ay ang taglamig ng Tucson na malubhang-panahon na emergency na tirahan para sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan. Napapatupad ang ODF kapag ang mga hula sa panahon ay para sa magdamag na temperatura ng 40 ° F o mas mababa sa ulan, 35 ° F o mas mababa nang walang ulan, o kapag ang mga kadahilanan ng hangin na pang-hangin ay nagpapahiwatig ng isang panganib sa kalusugan mula sa pagkakalantad. Hindi mo kailangan ng isang ID o isang kard ng TB upang makilahok sa ODF.

Laktawan sa nilalaman