Ang Komite ng Pagganap, Pagsusuri at Pagsubaybay ay responsable para sa:

a. tinitiyak na ang mga panloob na proseso ng pagpapatuloy ng Pag-aalaga, kabilang ang mga artikulo, mga pamamaraan ng mga patakaran ay isinasagawa ayon sa nilalayon;
b. pagsubaybay sa tatanggap at sub-tatanggap ng pagganap, pagsusuri ng mga kinalabasan at inirerekumenda sa Lupon ng pagpapabuti ng pagganap ng Lupon para sa mga mahihirap na gumaganap;
c. pagbuo at pagrekomenda sa Lupon ng patuloy na target na pagganap ng mga target sa konsultasyon sa mga tatanggap at mga sub-tatanggap.


Mga Minuto ng Komite

TOP Laktawan sa nilalaman