Jaantusyada Hantida Guriyeynta ee JANUARY (HIC) iyo WAQTIGII WAQTIGA (PIT) COUNTS ama HIC / PIT

Sanadkasta inta lagu gudajiray maalmihii ugu dambeeyay ee 10 ee Janaayo, Socoto Daryeel Kasta (CoC) ee guud ahaan ummada waxay qaadataa hal sawir oo hal habeen oo dhan ah oo loogu talagay (ama xadidan) si loogu adeegsado dadka ay la kulmaan hoy la’aan (HIC) iyo tirada dadka la kulmay. hoy la’aan (PIT). Waa kuwan nambarada Gobolka Pima.

[XUSUUSNOW: Bandhigga HIC PIT waa PowerPoint oo soo koobaya natiijooyinka. Labada warbixin ee soosocda waa lambarada loo gudbiyay HUD. Midda koowaad waa macnaha guud, labada kalena xog gaar ah.]

TOP

Hawlgalka Deep Freeze (ODF) hadda wuu dansan yahay 

Hawlgalka Deep Freeze (ODF) waa hoyga degdega ah ee cimilada daran ee Tucson ee dadka ay haysato hoy la'aanta. ODF waxa ay dhaqan galaysaa marka saadaasha cimiladu ay tahay heerkulka habeenka oo ah 40F ama ka hooseeya roobka, 35°F ama ka hooseeya roob la'aan, ama marka xaaladaha qaboojinta dabayshu ay tilmaamayso khatar caafimaad oo ka imanaysa soo-gaadhista. Uma baahnid aqoonsi ama kaarka TB si aad uga qayb qaadato ODF.

Skip to content