Jaantusyada Hantida Guriyeynta ee JANUARY (HIC) iyo WAQTIGII WAQTIGA (PIT) COUNTS ama HIC / PIT

Sanadkasta inta lagu gudajiray maalmihii ugu dambeeyay ee 10 ee Janaayo, Socoto Daryeel Kasta (CoC) ee guud ahaan ummada waxay qaadataa hal sawir oo hal habeen oo dhan ah oo loogu talagay (ama xadidan) si loogu adeegsado dadka ay la kulmaan hoy la’aan (HIC) iyo tirada dadka la kulmay. hoy la’aan (PIT). Waa kuwan nambarada Gobolka Pima.

[XUSUUSNOW: Bandhigga HIC PIT waa PowerPoint oo soo koobaya natiijooyinka. Labada warbixin ee soosocda waa lambarada loo gudbiyay HUD. Midda koowaad waa macnaha guud, labada kalena xog gaar ah.]

TOP Skip to content