Guddiga Deeqda Barnaamijka Sii-wadashada ee Daryeelka (CoC) wuxuu siiyaa khibrad iyo hagitaan Guddiga CoC ee la xiriira barnaamijka maalgelinta Daryeelka ee HUD ee degmada Tucson / Pima.

Kulamada Gudiga

Dhammaan shirarka guddiga waa u furan yihiin dadweynaha. Macluumaadka kulanka waxaa laga heli karaa www.tpch.net/kalandar.

Waajibaadka Guddiga

Kormeerka qaataha CoC iyo waxqabadka hooseeya; kula talinta qorshooyinka horumarinta waxqabadka Golaha CoC.

Ku talinta mudnaanta iyo istaraatiijiyadaha bulshada ee la xiriira isticmaalka lacagaha Barnaamijka CoC ee Guddiga CoC.

Horumarinta iyo ku talinta bartilmaameedyada horumarinta waxqabadka ee mashaariicda CoC ee la jaanqaadaya xeeladaha horumarinta waxqabadka ee nidaamka CoC ee la qaatay.

Dib-u-eegista, cusbooneysiinta, iyo kormeerka hirgelinta siyaasadaha dib-u-dejinta ee ay ansixisay CoC.

Xubnaha Guddiga

Guddoomiyaha - Tim Kromer, Adeegyada Bulshada ee Diimaha Kala Duwan

Steve Jennings, Jaamacadda Arkansas ee Little Rock (hawlgab)

Jenifer Darland, Degmada Pima

Farshaxanka Farshaxanka, Sharciga Farshaxanka

Chula Roberston, Degmada Pima

Terrance Watkins, Iskaashiga Bulshada ee Koonfurta Arizona

Xaalad, Kursiga Guddiga

Xaalad, Kursiga Guddiga Khibrada Nool

Ajandaha iyo Agabka Kulan Gudiga Dambe

Qalabka waxaa la dhajiyaa ugu yaraan hal usbuuc kahor kulanka guddiga.


Daqiiqado Kulan

TOP Skip to content