Guddiga Deeqda Barnaamijka Sii-wadashada ee Daryeelka (CoC) wuxuu siiyaa khibrad iyo hagitaan Guddiga CoC ee la xiriira barnaamijka maalgelinta Daryeelka ee HUD ee degmada Tucson / Pima.

Kulamada Gudiga

Dhammaan shirarka guddiga waa u furan yihiin dadweynaha. Macluumaadka kulanka waxaa laga heli karaa www.tpch.net/kalandar.

Waajibaadka Guddiga

Kormeerka qaataha CoC iyo waxqabadka hooseeya; kula talinta qorshooyinka horumarinta waxqabadka Golaha CoC.

Ku talinta mudnaanta iyo istaraatiijiyadaha bulshada ee la xiriira isticmaalka lacagaha Barnaamijka CoC ee Guddiga CoC.

Horumarinta iyo ku talinta bartilmaameedyada horumarinta waxqabadka ee mashaariicda CoC ee la jaanqaadaya xeeladaha horumarinta waxqabadka ee nidaamka CoC ee la qaatay.

Dib-u-eegista, cusbooneysiinta, iyo kormeerka hirgelinta siyaasadaha dib-u-dejinta ee ay ansixisay CoC.

Xubnaha Guddiga

Guddoomiyaha - Tim Kromer, Adeegyada Bulshada ee Diimaha Kala Duwan

Gudoomiye ku xigeenka Penny Buckley, Walaasha Xarunta Haweenka ee Jose

Farshaxanka Farshaxanka, Sharciga Farshaxanka

Diego Coronado, Dhallinyar Iskood U Leh

Jenifer Darland, Degmada Pima

Lisa Floran, United Way of Tucson iyo Koonfurta Arizona 

Stephanie Santiago, Dhaqdhaqaaqa Bulshada 

Taylor Miranda, Xallinta Caafimaadka ee Xiriirinta - Xarunta Wax ka qabashada Qalalaasaha 

Boos, Kursiga Xubnaha Guddiga


Daqiiqado Kulan

Jadwalka kulanka

TOP

Hawlgalka Deep Freeze (ODF) hadda wuu dansan yahay 

Hawlgalka Deep Freeze (ODF) waa hoyga degdega ah ee cimilada daran ee Tucson ee dadka ay haysato hoy la'aanta. ODF waxa ay dhaqan galaysaa marka saadaasha cimiladu ay tahay heerkulka habeenka oo ah 40F ama ka hooseeya roobka, 35°F ama ka hooseeya roob la'aan, ama marka xaaladaha qaboojinta dabayshu ay tilmaamayso khatar caafimaad oo ka imanaysa soo-gaadhista. Uma baahnid aqoonsi ama kaarka TB si aad uga qayb qaadato ODF.

Skip to content